KOSTKA Z WNĘTRZEM

Przyciski szklane w kształcie prostopadłościanów z zamkniętą wewnątrz: ropą, olejem, cieczą, kruszywem, węglem, ziemią, kamieniem, pamiątkową monetą czy medalem.